Tarieven en vergoedingen

Metodiq heeft overeenkomsten met nagenoeg alle zorgverzekeraars. In navolging van veel andere praktijken zal Metodiq in 2019 geen overeenkomst aangaan met de CZ-groep. Hiertoe behoren ook OHRA en Nationale Nederlanden. OHRA heeft echter een restitutiepolis. Dit betekent dat u wel de volledige behandeling vergoed krijgt, wanneer u aanvullend verzekerd bent. U zult het wel zelf moeten voorschieten.

Als u een aanvullende verzekering heeft bij een van de aangesloten verzekeraars, worden de behandelingen rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Wilt u voordat u bij ons komt, bekijken in uw polis op hoeveel behandelingen u recht heeft? Dit is bij iedere verzekeraar verschillend. Wanneer u een klacht heeft, die op de ‘chronische lijst voor fysiotherapie’ staat, hoeft u alleen de eerste 20 behandelingen te betalen, of deze worden uit uw aanvullende pakket gehaald wanneer u voldoende verzekerd bent. Raadpleeg een van ons om te weten of uw klacht op die lijst voorkomt. Niet alles wat in de volksmond ‘chronisch’ is, staat op die lijst!

Directe Toegankelijkheid: sinds 2006 is het niet meer noodzakelijk om eerst naar uw huisarts te gaan wanneer u denkt dat u een fysiotherapeut nodig heeft. U maakt gewoon een afspraak. Wij beoordelen middels een screening in tien minuten of wij u inderdaad kunnen helpen. Wanneer we het niet vertrouwen zullen wij u alsnog verwijzen naar de huisarts.

Mocht u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn, dan hanteren wij onze eigen tarieven:
Reguliere zitting: € 34,50
Screening: € 15,-
Screening, intake en onderzoek: € 47,-
Intake en onderzoek na verwijzing: € 47,-
Oefengroep Basic: € 15,- (per les)
Toeslag behandeling aan huis: € 17,-
Inrichtingstoeslag: € 12,-
Niet nagekomen afspraak: € 22,-
Bedrijfsfysiotherapie: Prijs op aanvraag