Tarieven en vergoedingen

18 december 2020

Metodiq heeft overeenkomsten met nagenoeg alle zorgverzekeraars.

In navolging van veel andere praktijken zal Metodiq in 2021 wederom geen overeenkomst aangaan met de CZ-groep. Hieronder vallen CZ en Nationale Nederlanden.

Dit betekent dat u niet de volledige behandeling vergoed krijgt. U kunt een deel van de behandeling vergoed krijgen, wanneer u aanvullend bij CZ of bij Nationale Nederlanden bent verzekerd. U zult het dan wel zelf moeten voorschieten.
CZ vergoedt 50% van wat zij een marktconform tarief vinden, Dit is een verlaging ten opzichte van 2020. Nationale Nederlanden vergoedt 75%, dit was in 2020: 100%.

Aanvullende verzekering

Als u een aanvullende verzekering heeft bij een van de aangesloten verzekeraars, worden de behandelingen rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Wilt u voordat u bij ons komt, bekijken in uw polis op hoeveel behandelingen u recht heeft? Dit is bij iedere verzekeraar verschillend. Wanneer u een klacht heeft, die op de ‘chronische lijst voor fysiotherapie’ staat, hoeft u alleen de eerste 20 behandelingen te betalen, of deze worden uit uw aanvullende pakket gehaald wanneer u voldoende verzekerd bent. Raadpleeg een van ons om te weten of uw klacht op die lijst voorkomt. Niet alles wat in de volksmond ‘chronisch’ is, staat op die lijst!

Directe Toegankelijkheid

Sinds 2006 is het niet meer noodzakelijk om eerst naar uw huisarts te gaan wanneer u denkt dat u een fysiotherapeut nodig heeft. U maakt gewoon een afspraak. Wij beoordelen middels een screening in tien minuten of wij u inderdaad kunnen helpen. Wanneer we het niet vertrouwen zullen wij u alsnog verwijzen naar de huisarts.

Mocht u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn, dan hanteren wij onze eigen tarieven:

Reguliere zitting € 37,50

Screening € 17,50

Screening, intake en onderzoek € 50,-

Intake en onderzoek na verwijzing € 50,-

Oefengroep Basic € 15,- (per les)

Toeslag behandeling aan huis € 18,-

Inrichtingstoeslag € 12,50

Niet nagekomen afspraak € 25,-

Bedrijfsfysiotherapie op aanvraag