tarieven en vergoedingen

Directe Toegankelijkheid: sinds 2006 is het niet meer noodzakelijk om eerst naar uw huisarts te gaan wanneer u denkt dat u een fysiotherapeut nodig heeft. U maakt gewoon een afspraak. Wij beoordelen middels een screening in tien minuten of wij u inderdaad kunnen helpen. Wanneer we het niet vertrouwen zullen wij u alsnog verwijzen naar de huisarts.

Mocht u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn, dan hanteren wij onze eigen tarieven:

Reguliere zitting 34,50

Screening 15,-

Screening, intake en onderzoek 47,-

Intake en onderzoek na verwijzing 47,-

Toeslag behandeling aan huis 17,-

Inrichtingstoeslag 12,-

Niet nagekomen afspraak 22,-

Bedrijfsfysiotherapie op aanvraag

 

Metodiq heeft overeenkomsten met de meeste zorgverzekeraars. Als u een aanvullende verzekering heeft, worden de behandelingen rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Wilt u voordat u bij ons komt, bekijken in uw polis op hoeveel behandelingen u recht heeft? Dit is bij iedere verzekeraar verschillend. Wanneer u een klacht heeft, die op de “chronische lijst voor fysiotherapie” staat, hoeft u alleen de eerste 20 behandelingen te betalen, of deze worden uit uw aanvullende pakket gehaald wanneer u voldoende verzekerd bent. Raadpleeg een van ons om te weten of uw klacht op die lijst voorkomt. Niet alles wat in de volksmond ‘chronisch’ is, staat op die lijst!

GEEN CONTRACT MET CZ IN 2019

Vanaf 2019  zullen wij, als fysiotherapiepraktijk, geen contract meer hebben met zorgverzekeraar CZ.

CZ vraagt ons tijdrovende administratieve handelingen te doen, enquêtes uit te zetten en ons behandelgemiddelde zo laag mogelijk te houden. Op basis hiervan wordt door CZ onze kwaliteit beoordeeld. Bovendien biedt CZ geen marktconform tarief voor onze behandelingen.

Wij zijn van mening dat CZ niet op de stoel moet gaan zitten van de zorgverleners. Kwaliteit is de verantwoordelijkheid van de beroepsgroep zelf. Daarop dient de zorgverzekeraar te kunnen vertrouwen. De kwaliteitseisen die de beroepsgroep van fysiotherapeuten, het KNGF, ten aanzien van haar leden stelt is van een meer dan behoorlijk niveau. Daar hoeven zorgverzekeraars zich niet mee te bemoeien.

Per saldo houdt dit in dat een ieder die in de 2019 verzekerd is bij CZ en bij ons onder behandeling komt, niet alles automatisch vergoed krijgt. Wij sturen een particuliere nota die men eerst zelf betaalt en vervolgens indient bij CZ.

CZ vergoedt  dan 75% van het gemiddelde tarief.

Een andere optie is  om voor het einde van het jaar over te stappen naar een andere zorgverzekering. Zo weten wij dat Menzis en DSW iedereen aanneemt, ongeacht hun medische voorgeschiedenis.

Vooralsnog hebben wij besloten om de contracten van de overige zorgverzekeraars wel te tekenen. Bij deze zorgverzekeraars declareren wij rechtstreeks voor zover u een aanvullende verzekering heeft bij de betreffende verzekeraar.

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat uiteraard graag.

Hartelijke groet,

Team Metodiq